• Siyasetin Vazgeçilmezliği
    Siyasetin Vazgeçilmezliği

    Siyasetin İslam’ın dışında kalan bir alan olduğu yönündeki görüşler, İslam’ı hayatın dışında tutmaya yönelik çabaların eseri olarak ortaya atılmıştır.