• Modern çağda İslami yönetim mümkün değil mi?
    Modern çağda İslami yönetim mümkün değil mi?

    Hallaq’a göre herhangi bir modern İslami devlet kavramlaştırması, tabiatı gereği kendisiyle çelişir. Hallaq, modern İslami devlet kavramlaştırmalarının özçelişkilerinin, modernitenin ahlaki açmazlarından neş’et ettiğini düşünüyor.