• Kur’an Değiştirilebilir mi?
    Kur’an Değiştirilebilir mi?

    20. yüzyılın başı itibarıyla, siyasi rejimler değişmiş ve Batı tipi yaşam tarzı, Müslüman Dünyası’nda da pek çok taraftar bulmuştur. Fakat bu süreç, örneğin Japonya’da olduğu gibi, Batı yaşam tarzının kesin galibiyetiyle sonuçlanmamıştır…