• Yaşar Nurileşme Temayülü
    Yaşar Nurileşme Temayülü

    Söz konusu temayülün ortaya çıkmasının temelinde, İslam’a ve İslami değerlerin yeryüzünde hâkim kılınması çabası demek olan İslami mücadeleye bütüncül yaklaşmama sorununun bulunduğunu söyleyebiliriz.