• Tarikat Sistemi ve Kapitalist Tarikatlar
    Tarikat Sistemi ve Kapitalist Tarikatlar

    Tasavvufi tarikatlarda “Mürid, şeyhin elinde gassalın elindeki meyyit gibidir” anlayışı gereği nasıl ki körü körüne bağlılık ve sınırsız-ölçüsüz mutlak tâbiiyet söz konusu ise, kapitalist tarikatlarda da aynı sistemin hâkim olduğunu görmekteyiz.