• Mü’min ile Mürid Farkı
    Mü’min ile Mürid Farkı

    Şu gerçeği tesbit ve kabul etmek zorundayız ki, bugün kendisini İslam’a nisbet eden insanlar açısından müridlik ve müridleşme sorunu, müridliği bir sorun değil paye olarak gören tasavvuf çevreleriyle sınırlı değildir.