• Yabancılaşma (Aliyenasyon)
    Yabancılaşma (Aliyenasyon)

    Aliyenasyon; basitçe, kendi benliğini unutma, farkında ol­mama veya benimsememe demektir. Yani, kişi benliğini kaybeder ve içinde bir başka şeyin ve­ya kişinin olduğunu sezer. Bu, ciddî bir sosyal ve manevi hastalıktır. Aliyenasyon’un (Yabancılaşma) varlığı çeşitli durum ve şekillerde ortaya çıkar ve birçok fak­törlere bağlıdır. İnsanı tamamen değiştiren bu faktörlerin bir tanesi, çalıştığı aletlerdir. Umarım ki bu