• Zor işler
    Zor işler

    Zor zamanlarda zor süreçlerden geçiyoruz… İşimiz zor, yükümüz ağır, sorumluluk büyük… Ya hesap! Nimetlerden sual edileceğimiz o an! İşimizin zorluğu, gücümüzün yetmemesinden veya yükümüzün çekilemeyecek büyüklükte olmasından değil elbet! İş bilmezliğimizden, kılıç kuşanmazlığımızdan/ sorumluluktan kaçmamızdan, ertelemeci tavırlarımızdan, boş ve yersiz algı ve anlayış(sızlık)larımızdandır! Süreci hesaba katmayan, sonuç endeksli ve “kurtuluş!” garantili kuru bir iman iddia