• Türk-İslam sentezi nedir?
    Türk-İslam sentezi nedir?

    Türk-İslâm sentezi kavramı İslâm’ın veya Türklüğün gündeme soktuğu şeyler değildir. Böylesi bir anlayış ne İslâm’da vardı, ne de Türklerde vardı.