• Gençler nasıl davranmalı?
    Gençler nasıl davranmalı?

    İnsanlara iyi davranınız. İnsanları eleştirirken hakaret etmeyiniz. Adı büyük olarak anılanlar dahil herkesin düşüncelerini ve davranışlarını eleştiriniz. Dokunulmaz saymayınız. Lâkin bütün bunları bir olgunluk ile yapmaya çalışınız. Ve güzellikle yapınız.