• İslam’ın kelamı ‘Tarihsel’ değildir
    İslam’ın kelamı ‘Tarihsel’ değildir

    Allah’ın kelamı hem içine doğduğu zamana konuşur hem de başka zamanlara. Geçmiş, gelecek ve şimdi gibi üç bağlamla sınırlanan zaman bilinci beşeridir. Tanrı’nın zaman bilinci bunların çok fevkindedir.