• Modern family, Ailesiz toplum… Ya sonrası?
    Modern family, Ailesiz toplum… Ya sonrası?

    Zygmunt Bauman: “Dünya, ıskarta insan, (işsiz) tüketilmiş mal ve eşyanın çöpleri ile doldu. Modernite için, bir varlık olan insanın ıskartaya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi aynıdır.”